Koniec roku to czas podsumowań, potwierdzenie naszych sukcesów i osiągnięć, a także pożegnanie ze szkołą. W tym roku obyły dwie uroczystości kończące rok szkolnych 2018/2019. Pierwsza dla klas I-VII, druga dla klas  VIII i III gimnazjum.

 

Podczas tych wyjątkowych chwil nie zabrakło Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców  i zaproszonych Gości.

 

W klasach I-III tytuł Prymusa Klasy zdobyli:

 

            Monika Gaworska z klasy Ia

            Maria Byczyk z klasy I b

            Kornelia Izdebska z klasy IIa

            Dominika Hryć z klasy II b

            Marcel Parafiniuk z klasy IIIa

 

Uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencję w roku szkolnym 2018/2019, otrzymują dyplom „Solidny Uczeń”. Tytuł ten przyznano:

 

Lenie Hryć, Kamili Izdebskiej, Nataszy Sierpień oraz Kamili Rafalskiej z klasy Ib.

Krzysztofowi Chomickiemu, Maciejowi Kulikowskiemu z klasy IIa,

Marcelowi Parafiniukowi z klasy IIIa.

 

 

Tytuł Omnibusa Klas Trzecich 2019 zdobył Adam Domański z klasy IIIa.

 

Tytuł Prymusa Klasy w klasach IV-VII zdobyli:

 

z klasy IVa - Kacpr Grontkowski, który uzyskał średnią 5,09 i zachowanie    wzorowe

z klasy IVb -  Michał Biernacki średnia 5,18 ,  zachowanie   wzorowe

z klasy IV c – Lena   Żebrowska   średnia 5,09 i zachowanie    wzorowe

z klasy Va –    Alicja Matejek   średnia  5,33 , zachowanie   wzorowe

z klasy Vb –  Emil Gocel średnia 4,83, zachowanie   wzorowe

z klasy Vc –  Wiktoria Hubica średnia 5,17 ,  zachowanie   wzorowe

z klasy VI a – Wiktoria Grudzińska   średnia  6,00,   zachowanie  wzorowe

z klasy VIIa – Michał Rafalskiego  średnia   4,93, zachowanie   wzorowe

z klasy VII b–  Joanna Oponowicz  ze średnią   5,21  i zachowaniem wzorowym.

 

 

Nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,75 i świadectwo z wyróżnieniem uzyskali następujący uczniowie.

 

Z klasy IV a: 

Kacper  Grontkowski  średnia          5,09    zachowanie           wzorowe

Maciej   Siedlanowski     średnia     5,00      zachowanie         wzorowe

Maksymilian Jaszczuk    średnia      4,91       zachowanie      bardzo dobre

Izabela Karwowska     średnia           4,82      zachowanie         bardzo dobre

 

             Z klasy IV b:

Michał Biernacki   średnia              5,18   zachowanie            wzorowe

Julia   Hawryluk      średnia            5,09      zachowanie         wzorowe

Tomasz Chodziński     średnia        5,00      zachowanie         bardzo dobre

Sebastian Szamaluk  średnia           4,91    zachowanie           bardzo dobre

           

Z klasy IV c:

Lena Żebrowska     średnia             5,09    zachowanie            wzorowe

Wiktoria  Byczyk   średnia            5,00   zachowanie             wzorowe

Karolina Nestorowicz  średnia       5,00      zachowanie          wzorowe

Jakub Pietruk        średnia            5,00    zachowanie            wzorowe

 Ada Dudzińska        średnia           4,91  zachowanie              wzorowe

Aleksandra Gierej      średnia        4,82     zachowanie           wzorowe

Mikołaj Korzeniewski średnia      4,82     zachowanie           wzorowe

Maja     Łataś        średnia           4,82      zachowanie           wzorowe

 

Z klasy Va:

Alicja Matejek   średnia                5,33   zachowanie             wzorowe

Agnieszka Jarząb średnia              5,25      zachowanie          wzorowe

Rozalia Urbaniuk      średnia          5,25    zachowanie           wzorowe

Patrycja Grzeszuk       średnia        5,17       zachowanie        wzorowe

Patrycja      Rosińska średnia        5,00    zachowanie          wzorowe

 

Z klasy Vb:

Emil  Gocel       średnia                4,83       zachowanie         wzorowe

 

Z klasy Vc:

Wiktoria Hubica      średnia         5,17     zachowanie           wzorowe

Maja Olszewska      średnia         5,17         zachowanie       wzorowe

Dominik Salak         średnia       5,00         zachowanie       wzorowe

 

Z klasy VI a:

Wiktoria Grudzińska średnia       6,00        zachowanie        wzorowe

Kamil Pulik            średnia           5,36      zachowanie          wzorowe

Emilia Oponowicz     średnia  5,27      zachowanie wzorowe

Martyna Koczkodaj   średnia        5,18    zachowanie            wzorowe

Budrewicz Kacper  średnia    4,91            zachowanie   bardzo dobre

Kinga Golec            średnia          4,82      zachowanie          wzorowe

Wiktor Siedlanowski  średnia        4,82   zachowanie         bardzo dobre

 

Z klasy VII a:

Michał Rafalski  średnia               4,93    zachowanie         wzorowe

 

Z klasy VIIb:

Joanna  Oponowicz   średnia        5,21   zachowanie             wzorowe

Weronika Jaszczuk       średnia      5,00     zachowanie           wzorowe

Anna Tomaszewska    średnia       5,00     zachowanie           wzorowe

Wiktoria Hodun      średnia         4,86          zachowanie       wzorowe

 

Tytuł „Solidny uczeń” powędrował w ręce:

 

Maksymiliana Jaszczuka z klasy IVa

Weronikę Radziejewską z klasy IVb

Elizę Mazurek, Jakuba Nurskiego oraz Kacpra Przychodzkiego z klasy IVc

Aleksandrę Pińczuk , Amelię Strzelecką, Pawła Oponowicza   z klasy Vb

Kacpra Mikołajczuka, Wiktorię Mikołajczuk z klasy Vc

Krystiana Prokopiaka z klasy VIIa

Joannę Oponowicz, Pawła Porębę z klasy VIIb

 

Za reprezentowanie szkoły w licznych konkursach nagrodę otrzymał Michał Biernacki z IV B

 

Kolejni nagrodzeni to uczniowie, którzy zajęli II miejsce w półfinale województwa lubelskiego w mini piłce ręcznej oraz IV miejsce w półfinale województwa lubelskiego w czwórboju lekkoatletycznym: Patrycja Grzeszuk, Agnieszka Jarząb, Ewelina Jaszczuk, Julia Krynicka, Oliwia Leszczuk, Alicja Matejek, Wiktoria Radziejewska, Patrycja Rosińska, Weronika Siedlanowska, Rozalia Urbaniuk, Wiktoria Zaniewicz z klasy Va oraz Wiktoria Grudzińska, Julia Paluszkiewicz, Martyna Koczkodaj, Kingę Golec z klasy VIa oraz Emil Olszewskie z klasy VII b, który wspólnie z uczniami III klasy gimnazjum zdobył II miejsce w finale powiatu w piłce.

 

Podczas uroczystości pożegnalnej dla uczniów klas VIII i III gimnazjum również nie zabrakło wielu nagród za osiągnięcia.

 

Tytuł ,,Najlepszy Absolwent Gimnazjum” w roku szkolnym 2018/2019 zdobyła uczennica klasy III a Joanna Łukasiewicz

Joasia uzyskała średnią ocen 5,56 oraz zachowanie wzorowe.

 

Tytuł ,,Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej” w roku szkolnym 2018/2019 zdobył uczeń klasy VIII a Jan Andrzej Domański

Jasiek uzyskał średnią ocen 5,17 oraz zachowanie wzorowe

 

Tytuł Uczeń Roku za wysoką średnią ocen  zdobyli:

Łukasiewicz Joanna III a

 Biadun Daria III a

Węgrzyniak Julia III b

Majszak Wiktoria III b

Sowa Aleksandra III b

 

Statuetki  w kategorii „Uczeń Roku” otrzymali:

Złotą - Łukasiewicz Joanna

klasa III a średnia ocen 5,56 zachowanie wzorowe

Srebrną- Biadun Daria

klasa III a średnia ocen 5,50 zachowanie wzorowe

Brązową - Węgrzyniak Julia

klasa  III b średnia ocen 5,33 zachowanie wzorowe

 

W roku szkolnym 2018/2019 tytuł „Prymus klasy” zdobyli:

Domański Jan Andrzej klasa VIII a średnia ocen 5,17 zachowanie wzorowe

 Rafalska Aleksandra klasa VIII b średnia ocen 5,06 zachowanie wzorowe

 

Uczniowie kończący klasę VIII z wyróżnieniem to:

Domański Jan Andrzej

średnia ocen 5,17 zachowanie wzorowe

Nestorowicz Martyna

średnia ocen 5,06 zachowanie wzorowe

Kwiatkowska Izabela Jolanta

średnia ocen 4,89 zachowanie wzorowe

Brodawka Paulina

średnia ocen 4,78 zachowanie wzorowe

Rafalska Aleksandra

średnia ocen 5,06  zachowanie wzorowe

 

Osobowość roku 2018/2019  to  Julia Węgrzyniak

 

Najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego osiągnęła Daria Biadun- 93%

Najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty zdobyła Izabela Kwiatkowska – 83%

 

Nielicznym udało się nie opuścić ani jednego dnia w szkole:

Uczniowi klasy VIII a – Jakubowi Lawendzie

Uczennicy klasy III a- Zuzannie Korzeniewskiej

Uczennicy klasy III b – Julii Węgrzyniak

Uczennicy klasy VIII b – Julicie Małyszka

Uczniowi klasy III a- Piotrowi Porębie

Uczniowi klasy III a- Aleksandrowi Matejkowi

 

Osoba mająca 100% frekwencję przez wszystkie swoje lata szkolne to Jakub Lawenda

 

Nagrody za różnorodną działalności na rzecz całej społeczności szkolnej otrzymało wielu uczniów.

 

Reprezentowanie szkoły w Poczcie sztandarowym

1.Domański Jan

2.Gruszka Gabriel

3.Kwiatkowska Izabela

4.Lawenda Jakub

5.Łosicki Daniel

6.Nestorowicz Martyna

7.Oklińska Wiktoria

8.Pietruk Zuzanna

9.Radomska Martyna

10.Urbaniuk Oliwia

 

Aktywny udział w życiu szkoły i pracach Samorządu Uczniowskiego

1.Biadun Daria

2. Korzeniewska Zuzanna

3. Kwiatkowska Izabela

4. Łosicki Daniel

5. Nestorowicz Martyna

6. Oleksiuk Wiktoria

7. Radomska Martyna

8. Urbaniuk Oliwia

9. Węgrzyniak Julia

10.Zacharuk Amelia

 

 

Za reprezentowanie szkoły i sukcesy w konkursach wokalnych oraz aktywną pracę w Chórze Szkolnym

 

Petruczenko Alicja

Turska Gabriela

 

Rozwijanie  talentów i uzdolnień wokalnych w Chórze Szkolnym

 

1.Brodawka Paulina

2. Brodowska Julita

3. Kwiatkowska Izabela

4. Lawenda Jakub

5. Nestorowicz Martyna

6. Nurska Jagoda

7. Oklińska Wiktoria

8. Pietruk Zuzanna

9. Radomska Martyna

10. Urbaniuk Oliwia

 

Za sukcesy sportowe (II miejsce w Finale Powiatu w piłce ręcznej):

 

1.Chilicki Maksymilian

2.Doroszuk Igor

3.Gałach Marek

4.Gąsior Hubert

5.Glazik Przemysław

6.Gutowski Jakub

7.Kozaczuk Kacper

8.Łosicki Daniel

9. Matejek Aleksander

10.Poręba Piotr

11.Rychlik Sebastian

12.Sosnowski Piotr

13.Zaorski Patryk

 

Za  reprezentowanie szkoły w rywalizacji międzyszkolnej i sukcesy w konkursach:

1. Biadun Daria

2. Domański Jan

3. Kwiatkowska Izabela

4.Łukasiewicz Joanna

5. Małyszka Julita

6. Radomska Martyna

7.Rafalska Aleksandra

8. Węgrzyniak Julia

 

 

 

 

Za systematyczną i aktywną pracę w Szkolnym Kole Caritas:

 

Klasa 3 a

1.         Gałach Marek

2.         Gierej Daria

3.         Korzeniewska Zuzanna

4.         Łosicki Daniel

5.         Łukasiewicz Joanna

6.         Dawidziuk Wiktoria

 

Klasa 3 b

1.         Artemuk Andżelika

2.         Majszak Wiktoria

3.         Michaluk Julia

4.         Mikołajczuk Julia

5.         Oleksiuk Wiktoria

6.         Sowa Aleksandra

7.         Sitarczuk Aleksandra

8.         Turska Gabriela

9.         Petruczenko Alicja

10.       Węgrzyniak Julia

11.       Wypustek Klaudia

12.       Zacharuk Amelia

13.       Zaniewicz Kinga

 

 

Klasa 8 a

1.         Kwiatkowska Izabela

2.         Lawenda Jakub

3.         Nestorowicz Martyna

4.         Nurska Jagoda

5.         Oklińska Wiktoria

6.         Pietruk Zuzanna

7.         Radomska Martyna

8.         Urbaniuk Oliwia

 

Klasa 8b

1.Domański Kacper

2. Kieczka Piotr

3. Konopka Łukasz

4. Malczuk Oliwia

5. Okrasa Bartłomiej

6. Oksiejuk Patrycja

7. Rafalska Aleksandra

 

Za aktywną pracę w Radzie Rodziców nagrody wręczono:

1)        Klasa III a-  Pani Anna Korolczuk

2)        Klasa III b- Pani Katarzyna Jarząb

3)        Klasa VIII a – Pan Artur Okliński

4)        Klasa VIII b- Pani Elżbieta Konopka

Tytuł Przyjaciel Szkoły za długoletnią pracę na rzecz naszej szkoły przyznano:

Pani Katarzynie Gałach,
Pani Iwonie Pepa- Wypustek,
Pani Monice Domańskiej,
Pani Katarzynie Nurzyńskiej.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Teraz czas na zasłużony wypoczynek. Do zobaczenia!

Galeria

Magdalena Frydrychowska

Kalendarz

«  lutego 2020  »
powtśrczpisoni
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829